opis strony

,

Spotkanie opłatkowe 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego wychowawców prowadzących rodzinne domy dziecka i członków Forum Prorodzinnego 14 stycznia 2012 r. napisała : Aleksandra Drzazgowska – koordynator RDD …

Aktualności
1.01K
,

 Spotkanie opłatkowe  rodzinnych domów dziecka 4 grudnia 2009 r. napisała:  Aleksandra Drzazgowska     Dnia 4 grudnia 2009 roku, z inicjatywy Forum Prorodzinnego. Stowarzyszenia …