opis strony

Home Forum Prorodzinne

Forum Prorodzinne

FORUM PRORODZINNE
ul. Seweryna Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn

NIP 739-32-08-042
KRS 0000043406
REGON 511345226

nr konta bankowego
mBank 02 1140 2004 0000 3002 7653 1904

Strona internetowa: www.forumprorodzinne.pl

Adres e-mail: forumprorodzine@vp.pl

STATUT
Stowarzyszenia wspierania działań prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

Mając na uwadze istotne znaczenie rodziny dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa powołuje się Stowarzyszenie, które będzie kierować się antropologią chrześcijańską, nauczaniem Jana Pawła II i dokumentami Stolicy Apostolskiej oraz dokumentami prawa polskiego zgodnymi z wartościami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach.

Więcej informacji

WNIOSEK
o przyjęcie na członka zwyczajnego Forum Prorodzinnego

Chcąc pozytywnie odpowiedzieć na zawarte w nauczaniu Jana Pawła II oraz w Karcie Praw Rodziny wezwanie do umacniania i wspierania rodziny jako najważniejszej i niezastąpionej komórki społeczeństwa, podjąć cele określone w statucie i programie działania Forum Prorodzinnego, a także przyjętym przez Sejmik Programie Polityki Prorodzinnej województwa warmińsko-mazurskiego, proszę o włączenie mnie jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia FORUM PRORODZINNE, działającego w Regionie Warmińsko-Mazurskim, realizującego działania Prorodzinne*.

Więcej informacji