Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
Spotkanie opłatkowe 2012 r. - forum prorodzinne

opis strony

Spotkanie opłatkowe 2012 r.

Spotkanie opłatkowe 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego wychowawców prowadzących
rodzinne domy dziecka i członków Forum Prorodzinnego

14 stycznia 2012 r.

napisała : Aleksandra Drzazgowska – koordynator RDD

14 stycznia br. w Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie odbyło się
spotkanie opłatkowe dla małżeństw, które (w województwie warmińsko – mazurskim) prowadzą
Rodzinne Domy Dziecka.
Mszę Świętą w intencji rodziców zastępczych i powierzonych ich opiece dzieci odprawił
ks. dr Michał Tunkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Forum Prorodzinne”. W swojej homilii
skierowanej do małżonków prowadzących rodzinne domy dziecka i przybyłych na spotkanie
członków Forum zwrócił uwagę na ciągłe dążenie człowieka do świętości. Na ciągłe człowieka
wzloty i upadki. Po trudnych przeżyciach trudniej człowieka zranić, trudniej obrazić, bowiem
zaczyna sobie zdawać sprawę, że rzeczy powierzchowne są mało istotne. Ważne jest natomiast
to, by umieć wzajemnie sobie wybaczać i nieustannie starać się czynić dobro.
W drugiej części spotkania Aleksandra Drzazgowska nawiązując do słów Świętej Matki
Teresy z Kalkuty – ”zawsze ilekroć uśmiechniesz się do swego brata i wyciągniesz do niego
rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”, przybliżyła zebranym specyfikę poszczególnych
domów rodzinnych. Na terenie naszego województwa funkcjonuje ich dziesięć. Prowadzą je
ludzie niezwykle wrażliwi na los pokrzywdzonego dziecka. Ludzie, którzy na co dzień
realizują jedno z najbardziej znaczących i najważniejszych zdań Ewangelii : „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – mnieście uczynili” ( Mt 25,40).
Aktualnie w rodzinnych domach dziecka naszego regionu wychowuje się około 80
przybranych dzieci Związek ludzi dorosłych z dzieckiem przybranym i dodatkowo częściowo
ukształtowanym przez wcześniejsze przeżycia nie jest łatwy. I dlatego rodzicom zastępczym
należy się najwyższy szacunek i zwykłe, prosto płynące z serca słowo- dziękuję. Każdy
rodzinny dom dziecka jest inny, każdy ma swoją określoną specyfikę. W każdym jednak domu,
przekonywała Aleksandra Drzazgowska, dobro dziecka stawiane jest na pierwszym miejscu.
Dużym uatrakcyjnieniem spotkania była prezentacja filmu z udziałem Ewy i Edwarda
Morozów (RDD Stare JUchy) pt. Alfabet serca , występ Teresy Górskiej ,matki domu
rodzinnego z Ełku, która zaprezentowała zebranym kilka wierszy swojego autorstwa oraz
pokaz, slajdów –zdjęć, dzieci zrobionych przez Aleksandrę Drzagowską ponad 10 lat temu
podczas sobotnio-niedzielnych odwiedzin poszczególnych rodzin.. Prezentacja zdjęć skłoniła
rodziców zastępczych do wspomnień i refleksji. W ich wyniku za najbardziej nurtującą
kwestię, wartą omówienia podczas szkolenia majowego, uznano zagadnienia związane z
wchodzeniem w dorosłość wychowanków z rodzinnych domów dziecka. Są to bardzo wrażliwi

młodzi ludzie bardzo często z syndromem DDA.(Dorosłe Dziecko Alkoholika).

Na zakończenie spotkania obdarowano rodziców zastępczych książkami z zakresu
szeroko rozumianej profilaktyki (dar Kuratora Oświaty i Biura Rzecznika Praw Dziecka) oraz
zabawkami dla dzieci ufundowanymi przez Panią Dyrektor Ewę Ruszkowską i Jej
Współpracowników z Amplico Life (Warszawa).
Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości serdecznie dziękuję szczególnie Teresie Antczak –
wiceprezes Forum, dzięki inwencji której sala konferencyjna w Kurii Biskupiej przybrała na
czas spotkania opłatkowego niezwykle świąteczny wystrój.