Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
VI Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka (30 maja 2008) - forum prorodzinne

opis strony

VI Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka (30 maja 2008)

VI Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka (30 maja 2008)

VI Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka

(30 maja 2008)

Aleksandra Drzazgowska

koordynator ds.rodzinnych domów dziecka

 

 

Pomysł na organizację Wojewódzkich Zjazdów Rodzinnych Domów Dziecka1 zrodził

się pod koniec lat 90-tych z wielkiej potrzeby integracji i wymiany doświadczeń matek zastępczych. W tym roku mija setna rocznica powstania rodzinnych domów dziecka. To skłoniło organizatorów do wznowienia po kilkuletniej przerwie tej formy spotkań. 30 maja 2008 roku w ramach X Jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zorganizowało VI Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka pod hasłem „Podaruj dziecku miłość”. Konferencji patronował Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Rady ds. Rodzin  oraz TVP3, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska. W organizację konferencji włączył się również Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie. Promowanie rodzicielstwa zastępczego to próba niesienia pomocy osamotnionym dzieciom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych. Tegoroczny zjazd w swych założeniach niósł najprostsze, a jednocześnie niezwykle trudne przesłanie – dar bezinteresownej miłości dla dziecka. W bogatym programie znalazły się wystąpienia prelegentów: Tomasza Polkowskiego, Barbary Passini oraz Anity Sokulskiej i Aleksandry Drzazgowskiej.

Tomasz Polkowski zwrócił uwagę na ogromną rolę więzi w procesie wychowywania osamotnionych dzieci. W swoim wystąpieniu nawiązał do najnowszych osiągnięć amerykańskich psychiatrów i psychologów. Dr Barbara Passini, autorytet w tematyce rodzinnych domów dziecka, przekazała szereg praktycznych wskazówek odnośnie usamodzielniania dzieci. Anita Sokulska, nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, ukazała jak cennym spoiwem w budowaniu więzi z dzieckiem jest czytanie książek. Montaż filozoficzno –literacki mojego autorstwa –„Dziecko jest wartością bezcenną” zadedykowałam rodzicom zastępczym i udowodniłam im, że już od starożytności w umysłach matek dziecko było wartością najważniejszą. Nawiązałam do macierzyństwa Kornelii – matki Grakchów2 i do dorobku bł. Matki Teresy z Kalkuty w pracy z dziećmi porzuconymi. Doświadczenia życia tych niezwykłych postaci stanowią dla nas, współcześnie żyjących, niewyczerpane źródło wiedzy jak opiekować się dzieckiem.

Dzieciom z domów dziecka najbardziej potrzeba miłości bezinteresownej. Rodzice zastępczy powinni pokochać dzieci takimi jakimi są, z całym bagażem doświadczeń. Pod wpływem takiej miłości mają dużą szansę wyrosnąć na porządnych i uczciwych ludzi. „Mówiło się dawniej, że trzeba mieć dobrą rękę do kwiatów, żeby ładnie rosły. W pewnym sensie potwierdzają to najnowsze badania naukowe – rośliny reagują na stany emocjonalne stykających się z nimi osób. Lepiej się rozwijają, gdy osoba, która je pielęgnuje, darzy je sympatią(…). Dziecko jest nie mniej wrażliwe od roślin. Potrzebuje kogoś, kto myśli o nim specjalnie i specjalnie się o nie troszczy. Jeśli już naprawdę nie może mieć matki – choćby zastępczej – niechby znalazło chociaż ciocię”3

Punktem kulminacyjnym konferencji było uhonorowanie wychowawców prowadzących rodzinne domy dziecka. Podziękowania, za trud wniesiony w wychowanie i kształcenie powierzonych dzieci, przekazała Anna Wasilewska, Wiceprezydent Miasta Olsztyn i Nela Chojnowska – 0chnik, Prezes Forum Prorodzinnego. Nie zabrakło również pięknie wydanych upominków książkowych dla wychowanków RDDZ (dar Urzędu Miasta Olsztyn).

Konferencję zakończono prezentacją nagrania, utworu muzycznego Cezarego Makiewicza 4 – „Poczytaj mi mamo”, napisanego w związku z ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom””. Ta wzruszająca piosenka, w wykonaniu dwójki dzieci  przypomniała zebranym minione dzieciństwo, a mnie przeniosła w cudowne lata 60 –te, czasy kiedy to moja  mama mnie i moim siostrom czytała do snu książki Kornela Makuszyńskiego z pięknymi ilustracjami Mariana Walentynowicza, a nieżyjąca babcia Monika nagrzewała kołderki termoforem.

Z ankiety przeprowadzonej bezpośrednio po konferencji wynikło, że istnieje potrzeba organizacji tego typu spotkań. W świecie bowiem nieustannego zmagania się dobra ze złem  i rażących przejawów agresji wobec najmłodszych, spotkania ludzi o wielkim sercu są bezcenne.

1 W terenie Warmii i Mazur funkcjonuje 15 rodzinnych domów dziecka. Wychowuje się w  nich ponad sto dzieci.

2 .Kornelia,jedna z najzdolniejszych i najbardziej wykształconych Rzymianek. Tradycja lit. uczyniła z niej idealny obraz żony i matki. Profesor Władysław Kopaliński w swoim znakomitym dziele „Słoniku mitów i tradycji kultury”(PIW 1985) opisuje następujące zdarzenie. Gdy Kornelię odwiedziła pewna matrona rzymska i pokazała jej swoją kosztowną biżuterię. Kornelia przyprowadziła swych obu małych synków i powiedziała : „A oto są moje klejnoty”.

3 M.Braun-Gałkowska : Psychologia domowa. Olsztyn 1990. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. 121

4 Cezary Makiewicz- znany olsztyński muzyk. Śpiewa, gra na gitarze, komponuje, pisze teksty.Na repertuaskładają się ballady folk, country i bluegrass .