opis strony

Spotkanie opłatkowe 12 stycznia 2019 r.

Spotkanie opłatkowe 12 stycznia 2019 r.

Dnia 12 stycznia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej odbyło się spotkanie opłatkowe rodziców zastępczych prowadzących na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rodzinne Domy Dziecka. Na program spotkania, którego organizatorem było Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych złożyło się:

– Msza Święta z homilią,

– dzielenie się opłatkiem,

– koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Domu Rodzinnego Państwa Lidii i Bogdana Sucheckich w Trelkówku

– montaż literacki Aleksandry Drzazgowskiej pt.: „Człowiek człowiekowi bratem”

– refleksja Teresy Jabłońskiej prowadzącej RDDz w Łukcie na temat powołania, jakim jest wychowywanie dzieci powierzonych przez sąd

– dyskusja na temat bieżących problemów zastępczego rodzicielstwa

– obdarowanie dzieci upominkami.

Warto podkreślić, że tematem przewodnim tegorocznego spotkania była miłość bliźniego. Definiować miłość jest bardzo trudno. Może dlatego wiele słowników i encyklopedii w ogóle nie zawiera hasła „miłość”. Miłość, podkreślił w homilii ks. Michał Tunkiewicz,  to bezinteresowny dar z siebie. Tylko w ten sposób możemy się realizować, czyli bardziej być. Miłość właściwie uporządkowana pozwala ogarnąć sercem każdego człowieka.

Z kolei biskup ks. Janusz Ostrowski w słowie skierowanym do rodziców zastępczych zwrócił uwagę na znaczenie ogniska domowego w życiu każdego człowieka. Dom jest pierwszym polem miłości, poświęcenia, służby każdego z nas. Przyjęcie do swego domu dziecka osieroconego, bycie dla niego matką, ojcem, to piękny przejaw ewangelicznej miłości bliźniego. Oby takich rodzin gotowych na przyjęcie dzieci opuszczonych było jak najwięcej. Teresa Jabłońska, która od 10 lat wspólnie z mężem prowadzi dom rodzinny dla dzieci opuszczonych w Łukcie, w swej refleksji na temat powołania jakim jest rodzicielstwo zastępcze podkreśliła, że w każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim jakie jest, z całą jego indywidualnością. Potrzeba przynależności i akceptacji pozwala dziecku umocnić swoje miejsce na ziemi i określić swoją tożsamość. W dorosłym życiu daje siłę w pokonywaniu trudności i podejmowaniu często trudnych decyzji w świetle prawdy i miłości. Na zakończenie spotkania Aleksandra Drzazgowska w montażu literackim  „Człowiek człowiekowi bratem” nawiązała m.in.  do słów papieża Franciszka: „kiedy dzieci są przyjmowane, kochane, strzeżone, chronione-rodzina jest zdrowa, społeczeństwo staje się lepsze, świat ,jest bardziej ludzki”. Każdy dzień stawia nowe wyzwania w relacjach z ludźmi, którzy pojawiają się na naszej drodze życia. Nie ma przypadków, zdarzeń losowych – są ludzie, którym należy zawsze pomóc. Irena Sendlerowa, polska działaczka społeczna i charytatywna, która w latach II wojny światowej uratowała ok. 2500 dzieci żydowskich, wyprowadzając je z getta mawiała: „Tego,że trzeba pomagać potrzebującym nauczyłam się z domu rodzinnego. Dlatego nie  jestem żadna bohaterka (…). Pamiętaj, że jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę”. Miłość to bezinteresowny dar  umacniany Eucharystią. Podzielić się swoim życiem z drugą osobą to zawsze heroizm, gdy „wstajemy z kanapy” i pomimo uprzedzeń, lenistwa i rzekomo spokojnego, „poukładanego życia” burzymy ściany ABY PODAĆ RĘKĘ BRATU. Pani   Teresa Antczak, podkreśliła jak duże znaczenie w pracy z rodziną ma mediacja i empatia. Żyjemy w świecie, w którym wartości fundamentalne stają w sprzeczności z hedonizmem, konsumpcjonizmem tolerancją i liberalizacją zasad współżycia społecznego. W tym tyglu wrzawy o racje, prawdy i wolność broni się rodzina przed rozpadem i destrukcją. Mądre rozeznawanie intencji ludzi i zdarzeń poprzez mediacje i empatię do każdego człowieka, zdaje się być właściwą drogą w pokonywaniu codziennych trudności i podejmowaniu słusznych i niekiedy bardzo trudnych decyzji. Rodzina jest fundamentem,  na którym budujemy  nasze życie i obrona jej filarów, na których opiera się bezpieczeństwo i ludzka godność, określa nasze działania. W dyskusji na temat bieżących problemów zastępczego rodzicielstwa skupiono uwagę na poszukiwaniu coraz lepszych rozwiązań prawnych, pomocy państwa i obrony tożsamości polskiej rodziny na gruncie jednoczącej się i podzielonej w obszarze elementarnych wartości Europy. Na zakończenie Spotkania dzieci obdarowane zostały upominkami i w świątecznej atmosferze dzieliły się radością tego wyjątkowego spotkania.

napisała : Aleksandra Drzazgowska