Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
Przekształcone domy dziecka jako element integracji dziecka w środowisku rodzinnym. - forum prorodzinne

opis strony

Przekształcone domy dziecka jako element integracji dziecka  w środowisku rodzinnym.

Przekształcone domy dziecka jako element integracji dziecka  w środowisku rodzinnym.

 

W dniu 7 grudnia 2007 r.w Urzędzie Miasta Olsztyn odbyła się konferencja nt. „Przekształcone domy dziecka jako element integracji dziecka w środowisku rodzinnym”. Zorganizowało ją Forum Prorodzinne –Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych .Jest to organizacja powstała z inicjatywy Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wspiera rodziny i politykę prorodzinną na terenie województwa.

Celem omawianego spotkania było zwrócenie uwagi na problem dzieci  wychowywanych poza rodziną biologiczną, a w szczególności na konicznośc podtrzymywania ich kontaktów z rodziną, nawet gdy nie jest ona  w stanie wypełniać  swych obowiązków. Patronat nad konferencja przejęli : prezydent miasta, wojewoda, marszałek województwa, Rada ds. Rodzin. oraz TVP3 i Radio Olsztyn. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz PCPR, MOPS, Rady ds. Rodzin.

Obrady prowadziła Nela Chojnowska –Ochnik, prezes Forum. Na początku odczytano listy prezydenta miasta oraz wojewody do uczestników konferencji.

Wykład Tomasza Polkowskiego, przewodniczącego Towarzystwa Nasz Dom, dotyczył standardów organizacyjnych i pracy wychowawczej w domach dla dzieci. Zwrócił on uwagę na potrzebę wspierania idei tworzenia domów dla dzieci w miejsce dużych ,nieefektywnych domów dziecka oraz na konieczność wsparcia pozostających w kryzysie rodzin wychowanków. Proponowana przez Tomasza Polkowskiego deinstytucjonalizacja domów dziecka ma na celu przede wszystkim stworzenie podopiecznym środowiska jak najbardziej zbliżonego do rodzinnego, przygotowanie ich do samodzielnego życia, jeśli niemożliwy jest powrót do własnej rodziny lub znalezienie rodziny zastępczej.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkała się prezentacja multimedialna przedstawiona przez Dariusza Michalczyka  i Martę Szwedko-Organek z Domu dla Dzieci w Mrągowie. Zestawienie dzieci  z bajkowym Kopciuszkiem, a Domu dla Dzieci z bajkowym pałacem urzekło trafnością porównania i pięknem przekazu. Uśmiechnięte twarze dzieci były dowodem na to ,że metody pracy wychowawczej propagowane przez Towarzystwo Nasz Dom, a zwłaszcza indywidualizacja wzajemnych kontaktów z podopiecznymi są skuteczne.

Montaż filozoficzna –literacki mojego autorstwa pt. „Dzieci rodzą się po to, aby je kochać” nawiązywał do rozważań Tomasza Polkowskiego i opiekunów z Domu dla Dzieci w Mrągowie. Sięgnęłam do doświadczeń Matki Teresy z Kalkuty  w opiece nad dziećmi bezdomnymi.

1 Historia chłopca uciekającego nieustannie z placówki misyjnej Sióstr Miłosierdzia do koczującej na śmietniku matki zwróciła uwagę  na niezwykłą potrzebę  zacieśniania  więzi wychowanków placówek z naturalnymi rodzinami.

Konferencję zakończyły krótkie warsztaty, podczas których Tomasz Polkowski przedstawił ogólne założenia  pracy z rodziną naturalną..

W wyniku spotkania podjęto decyzję o współpracy Forum Prorodzinnego z Towarzystwem Nasz Dom w zakresie działań na rzecz dzieci osieroconych i zaniedbanych.

 

Aleksandra Drzazgowska

[1] Matka Teresa z Kalkuty : Miłość owoc, który dojrzewa w każdym czasie.Rozważania na każdy dzień.Warszawa 1990 Wydawnictwo Księży Marianów s.25