opis strony

 Spotkanie opłatkowe  rodzinnych domów dziecka

4 grudnia 2009 r.

napisała:  Aleksandra Drzazgowska

 

 

Dnia 4 grudnia 2009 roku, z inicjatywy Forum Prorodzinnego. Stowarzyszenia Wspierania Działań Proro

dzinnych, odbyło się w Kurii Biskupiej w Olsztynie spotkanie wigilijne wychowawców prowadzących rodzinne domy dziecka. Na terenie naszego województwa funkcjonuje 10 tego typu form rodzinnej opieki zastępczej. Wychowuje się w nich około 70 dzieci.

Spotkanie przebiegało w bardzo podniosłej i odświętnej atmosferze. Zainaugurowano je Mszą Świętą w intencji rodziców  zastępczych i powierzonych ich opiece dzieci. Mszę celebrował

Ks. profesor Ryszard Sztychmiler, założyciel Forum Prorodzinnego oraz ks. dr Michał Tunkiewicz, członek Zarządu Forum i inicjator spotkań duszpasterskich rodzinnych domów dziecka.

W słowie skierowanym do zebranych w Kaplicy Kurii Biskupiej ks. dr Michał Tunkiewicz dziękował rodzicom zastępczym za codzienny trud, poświęcenie i opiekę nad powierzonymi dziećmi.

Ks. Profesor Ryszard Sztychmiler podkreślił natomiast, że niezależnie od oceny trudności sytuacji naszej i inn

ych, dobrze jest spojrzeć na tego, który narodził się w  stajni betlejemskiej i stąd czerpać siły na każdy kolejny dzień.

W dalszej części spotkania, po podzieleniu się opłatkiem z złożeniu życzeń, rozmawiano o najbardziej nurtujących problemach rodzinnych domów dziecka.

Rodzice zastępczy zwrócili uwagę na problem dzieci dotkniętych FAS (Zespół Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu, spowodowany wyłącznie przez alkohol, który wpływa na ciało i umysł rozwijającego się płodu) oraz brak specjalistów od leczenia i terapii tego typu zaburzeń.

Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców zastępczych zdecydowano na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Rodzin przedyskutować zasygnalizowany problem i podjąć odpowiednie kroki w celu jego stopniowego rozwiązywania. Postanowiono również na kolejny najbliższy zjazd rodzinnych domów dziecka zaprosić doktora Krzysztofa Liszcza, psychiatrę, terapeutę. Ojca adopcyjnego i zastępczego, laureata tegorocznej Nagrody Znaku i Hestii im.

  1. J.Tischnera, specjalistę z zakresu FAS.

Warto wiedzieć, że problem  FAS w sposób wzruszający i interesujący został poruszony w książce Michaela Dorrisa

  1. „Zerwana więź”. Jej autor, amerykański antropolog, który za pośrednictwem Katolickiej Opieki Społecznej zaadoptował troje dzieci, w swojej książce połączył bogatą wiedzę o FAS z losami dotkniętego tą chorobą adopcyjnego syna Adama. Maria Łopatkowa o książce Michaela Dorrisa napisała: „ Michael Dorris nie oszczędza czytelnika, nie uspokaja go, że miłość i troska dorosłych naprawi w dzieckuto, co w fazie płodowej uszkodził alkohol. Nie naprawi chociaż trud wychowawczy adopcyjnego ojca Adama sięga heroizmu”.

Zainteresowanych zagadnieniem FAS odsyłam do zaprezentowanej książki, która została przełożona na język polski przez Monikę Kazimierczyk i wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w 1996 roku.

W dalszej części spotkania rodzice zastępczy wysłuchali pięknych kolęd  w wykonaniu Pani Prezes Forum Neli Chojnowskiej –Ochnik, a Pani Teresa Górska (matka zastępcza rodzinnego domu dziecka w Ełku) zaprezentowała wiersz swojego autorstwa

  1. ”Wigilii czas”

Natomiast Aleksandra Drzazgowska, w swoim wystąpieniu szczególnie podkreśliła to, że każdy z nas może być osobą, której miłe słowa przywrócą radość i iskierkę nadziei w sercu osoby, której podaliśmy pomocną dłoń.

W końcowej części spotkania  rodzice zastępczy zostali obdarowani  miłymi upominkami dla dzieci z Fundacji Świętego Mikołaja i Amplico oraz materiałami o prawach dziecka (dar Biura Rzecznika Praw Dziecka) i przekazanymi z Kuratorium Oświaty książkami z zakresu szeroko pojętej profilaktyki.