Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
VIII Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka 11 czerwca 2010 - forum prorodzinne

opis strony

VIII Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka 11 czerwca 2010

VIII Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka 11 czerwca 2010

VIII Wojewódzki Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka

11 czerwca 2010

Aleksandra Drzazgowska

koordynator ds. Rodzinnych Domów Dziecka

Dnia 11 czerwca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbył się VIII Zjazd Rodzinnych Domów Dziecka połączony z warsztatami Dziecko z FASD wspieranie w rozwoju wychowywanie, opieka[1]. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne” przy współudziale Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologii  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. W warsztatach wzięli udział wychowawcy prowadzący rodzinne domy dziecka, pracownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji opiekuńczych i oświatowych.

Prowadzący warsztaty Krzysztof Liszcz[2] – lekarz psychiatra jest członkiem grupy ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  do spraw problematyki FAS. W swoim obszernym wystąpieniu połączonym z dyskusją zwrócił uwagę słuchaczy na zgubne skutki picia alkoholu w ciąży. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych około 22%-30% ciężarnych pije alkohol. Nadal w społeczeństwie funkcjonują mity usprawiedliwiające picie alkoholu przez ciężarną. Wśród nich najbardziej powszechne to:

 • łożysko chroni dziecko przed szkodliwym działaniem alkoholu,
 • picie czerwonego wina ‘poprawia hemoglobinę,
 • picie piwa wzmaga laktację,
 • picie alkoholu redukuje stres kobiety ciężarnej.

 

Tymczasem nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla rozwijającego się dziecka. Konieczne jest zatem zachowanie przez kobiety ciężarne i karmiące absolutnej abstynencji, gdyż nawet najmniejsza dawka alkoholu może wywołać:

 • nieodwracalne zmiany w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym w życiu płodowym jak i po urodzeniu,
 • poronienia samoistne –alkohol działa wczesnoporonnie,
 • wady rozwojowe układu nerwowego, krwionośnego, kostnego,
 • nieprawidłowości w budowie ciała i dysmorfie,
 • przedwczesne urodzenie niezdolnego lub niedojrzałego do samodzielnego życia dziecka,
 • mała waga urodzeniowa, niskorosłość trwająca całe życie,
 • małogłowie,
 • wady licznych układów i narządów (wady serca i naczyń

krwionośnych, wady budowy układu moczowego, kostno-stawowego, zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego).

Potocznie sądzi się, że dzieci z FAS powinny pochodzić przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych. Tak jednak nie jest. Mogą one urodzić się w każdej rodzinie Alkohol jest często nieodłącznym towarzyszem życia wielu kobiet z tzw. elit społecznych. Pewne nawyki, wręcz normy towarzyskie, wywierają tak silne piętno na psychice kobiety ciężarnej, że zdarza się, iż nie jest ona w stanie obronić się przed przysłowiową lampką wina bądź szklanką piwa.

Zasadnicze trudności wynikające i związane z tym schorzeniem pojawiają się w sposób drastyczny w wieku szkolnym, co wyraźnie zaznaczył K. Liszcz. Dojrzałość emocjonalna i intelektualna tych dzieci nie nadąża za wymogami edukacji szkolnej. Dzieciom z zespołem FAS towarzyszą liczne ograniczenia, na przykład:

 • zaburzenia zapamiętywania,
 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • zaburzenia rytmów biologicznych (sen – aktywność, problemy w poczuciu czasu, skutków działań, planowania, organizowania „stanowiska pracy”,
 • problemy w zakresie widzenia i słyszenia,
 • dobry rozwój mowy, obszerność i „kwiecistość” wypowiedzi – maskują braki w zakresie rozumienia mowy innych i w zakresie rozumienia czytanego tekstu, stąd też dzieci te spostrzegane są jako „zdolne lenie”,
 • nieumiejętność rozpoznawania uczuć u siebie i innych (brak empatii), trudności w rozumieniu metafor, alegorii, intencji powodują problemy w funkcjonowaniu tak w klasie jak w grupie towarzyskiej.

Dzieci dotknięte tym schorzeniem nigdy nie osiągną pełnej dojrzałości emocjonalnej. Pozostaną na zawsze tzw. „wiecznymi dziećmi” Wynikają z tego częstokroć w dorosłym, biologicznym życiu problemy resocjalizacyjne. Słabe poczucie granic i norm społecznych powoduje, że osoby te:

 • bezkrytycznie ufają innym,
 • mimo znajomości norm nie potrafią z nich korzystać, „zapominają o nich”,
 • słabo uczą się na „błędach”, nie potrafią przewidywać skutków podejmowanych działań tak bezpośrednich jak i odległych,
 • mają niską samoocenę, poczucie osamotnienia,
 • osoby te częściej stają się sprawcami lub ofiarami działań zabronionych.

Czy tym dzieciom można pomóc, aby przeszły bezpiecznie przez życie i poznały po części jego smak? Krzysztof Liszcz – ojciec zastępczy i adopcyjny czwórki dzieci z zespołem FAS – dał nadzieję i wiarę, że jest to możliwe. Przede wszystkim należy wiedzą na temat skutków tego schorzenia przekazać jak najszerszym kręgom społecznym – docierając do pracowników socjalnych, personelu medycznego, nauczycieli, psychologów, prokuratorów i sędziów, kuratorów sądowych i społecznych, duszpasterzy, doradców zawodowych, pracodawców czy rodziców zastępczych.

Tylko dogłębna znajomość przyczyn, objawów i skutków FAS pozwoli, w przekonaniu Krzysztofa Liszcza, należycie rozpoznawać ten problem. Wszędzie, w rodzinie zastępczej, szkole, szpitalu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni, urzędzie pracy, sądzie, prokuraturze, biurze radcy prawnego, komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, należy:

 • rozpoznawać ten problem,
 • lepiej rozumieć pacjentów, klientów i udzielać im stosownej pomocy,
 • kompetentniej orzekać,
 • planować terapię, edukację, doradztwo zawodowe  czy resocjalizację,
 • poprzez asystentów rodzinnych wspierać tych dorosłych z FAS, którzy mają trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych udzielając pomocy i doradztwa w zakresie dysponowania budżetem, wychowywania dzieci, etc.

Na zakończenie pragnę złożyć w imieniu słuchaczy i organizatorów serdeczne podziękowanie Rzecznikowi Praw Dziecka,

Kuratorowi Oświaty w Olsztynie i Towarzystwu „Nasz Dom” za przekazanie licznych materiałów na temat praw dziecka i szeroko rozumianej profilaktyki.

 

 

[1] Alkoholowy Zespół Płodowy-FAS ( Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem chorobowym powstającym w wyniku teratogennego działania alkoholu etylowego na rozwijający się płód. Kategorią szerszą ,obejmującą także mniej nasilone zaburzenia i trudności jest Spektrum Poalkoholowych  Zabureń Płodu- FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder).

[2] Krzysztof Liszcz – lekarz psychiatra, założyciel Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, w której pracował w latach 1996-2008,od 1996 r. członek Ashoki. W latach 2002-2009 współpracował z Małgorzatą Klecką przy tworzeniu programów profilaktycznych i terapii dzieci z FAS. Jest członkiem grupy ekspertów PARPA do spraw problematyki FAS. Obecnie skupia swój wysiłek na prowadzeniu edukacji dotyczącej szkód poalkoholowych u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. W 2009 roku wraz z małżonką Katarzyną Kałamajską–Liszcz za działalność w sferze społecznej i wszechstronną pracę na rzecz dzieci adoptowanych zostali wyróżnieni Nagrodą Znaku i Hestii im. Ks. Jóefa Tischnera.